]
Les quotidiens du 19 Feb 2018
[ Midi ]
[ Express ]
[ Moov ]
Home Vie politique Analyse Liberté de la Presse à Antananarivo : Hommage à Gabriel Ramananjato

Liberté de la Presse à Antananarivo : Hommage à Gabriel RamananjatoLiberté de la Presse à Antananarivo : Hommage à Gabriel Ramananjato Le 3 mai marque la Journée de la Liberté de la Presse à travers le monde. Madagascar n’a pas été en reste, pour cette année 2009.

Jeannot Ramambazafy et Rémi Rahajarizafy (auteur d’un ouvrage sur le 13 mai 1972), accueillant le ministre Gilbert Raharizatovo, ancien de la TVM

Comme depuis plusieurs années déjà, l’organisation de la Journée de la Liberté de la Presse, a été réalisée par le Club des Journalistes Doyens ou CJD. Ainsi, ce dimanche 3 mai 2009, plusieurs journalistes et amis de la presse malgache se sont retrouvés au premier étage du CITE à Ambatonakanga pour marquer cette date commémorative. Ce, en présence de deux ministres : Gilbert Raharizatovo, ministre de la communication et de la Culture et Augustin Andriamananoro, ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologie.

Les trois premiers à gauche : Le Sg du ministre de la Communication et de la Culture, James Ramarosaona (Gazette de la Grande île), Dany Be Rakotoseheno (Doyen)

Lors de son discours, Moks Razafindramiandra, Président d’honneur du CJD, a mis en exergue la nécessité d’activer le processus pour l’effectivité de la mise en pratique du fameux Code de la Communication qui git dans quelque tiroir depuis bientôt une décennie. Cela, à l’adresse de ce 26ème ministre et 3ème journaliste à ce poste, après Tsilavina Ralaindimby et Honoré Razafindramiandra mais, à mon sens, le ministre Gilbert Raharizatovo est le 4ème puisque l’ami Moks a omis de citer Latimer Rangers, ministre de la Culture au début des années 1990. Mais ce n’est pas l’essentiel. Toujours à l’adresse du ministre Gilbert Raharizatovo, le président d’honneur du CJD a rappelé que Madagascar fait partie des 83% des pays qui ne respectent que peu cette liberté de presse. Quid de ces fermetures de stations de radio et de télévision? Quid de la difficulté d’accès aux informations dans les institutions publiques ? Quid du devenir de restant de vie des journalistes du 3ème âge qui ne bénéficient d’aucun appui d’aucune sorte de la part des pouvoirs publics ? Enfin, Moks a spécifié qu’il était aussi grand temps de renouveler le bureau de l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM) qui a cessé toutes fonctions depuis deux ans déjà. S’adressant ensuite au ministre Augustin Andriamananoro, Moks Razafindramiandra a rappelé la nécessité de mettre en place des modules de formation aux nouvelles technologies de l’information. Non pas pour les journalistes de la Capitale, mais pour tous les journalistes sans exclusive. Voici, tout d’abord, l’intégral du discours en malgache de Moks Razafindramiandra :
Kabarin’Andriamatoa Moks Razafindramiandra « Tompokolahy sy Tompokovavy ! Ny voalohan-teny, amin’ny maha-Malagasy ny tena, dia ny fialan-tsiny. Miala tsiny raha mivolana eto imasoanareo olo-manajaka maro tsy asiana fanakavahana efa voatonona teo rahateo. Adidinay ny miarahaba anareo, ka raha reny nomena moa, Tompoko, mahasolanga, far aha tsy omena mahajoko. Koa ialana ary ny tsiny, avarinay any amin’ny Farahantsana hitodi-doha hianavaratra hamonjy Ranomasina ary homenay an’ireo izay tsy tianay sy ny taninddrazanay any lavitra any. Rehefa lasa any iny, dia faly izahay miarahaba anareo, tonga manotrona ny Mpanao Gazety Malagasy amin’izao fankalazàna ny Andro iraisam-pirenena momba ny Fahalalahan’ny Asa fanaovan-gazety izao. Fankalazana marina ve no ataontsika izao eto Madagasikara ? Araka ny vaovao norenesina aninkeo, tamin’ny telo maraina tao amin’ny RFI, dia zara fa 17% alin’ny firenena eran’izao tontolo izao no manaja tanteraka izany Fahalalahana eo amin’ny Asa fanaovan-gazety izany. Izany hoe isika mbola ao anatin’ireo 83% tsy manaja an’izany.


Second plan, de gauche à droite: Abel Rakotozanany, cineaste, Henri Rahaingoson alias Di, president de l’HAVATSA/UPEM ou Union des poètes et écrivains malgaches

Mihaotra ny 140 taona ny gazety eto Madagasikara ary raha hisaina ao anatin’izany ny gazetim-piangonana sy gazetin’ny fikambanana ary ireo onjam-peo tsy nahazo alàlana etsy sy eroa ka niserana ihany, dia mihoatra lavitra ny 1.000 ny fitaovana fampahalalam-baovao teto amin-tsika. Manambara izany, raha ampitahaina amin’ireo firenena mira lenta ara-roe-karena amintsika, fa efa mba lavitra ihany isika. Noho isika ao anatin’ireo 83% voalaza anefa, dia mitaky fitadiavana vaha olana sy ala olana ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena toy izao. Isika ao anatin’ny Asa fanaovan-gazety, dia mahafantatra fa tsy mbola lavorary izany fahalalahana izany eto Madagasikara. Koa tonga indray ity ny “3 Mey”, andro handinihina an’izany ka enga ity andro ity hitondra voka-tsoa ho antsika rehetra.


Derrière la caméra Isaac, journaliste, suivi de Mpianina, grand ami de la profession

Nandritra ny taona vitsivitsy izay ny Fikambanan’ny Mpanao Gazety Zokiolona na CJD (“Club des Journalistes Doyens”) dia lohalaharana teo amin’ny fikarakarana ity “3 Mey” ity ho fampatsiahivina ny tokony hisian’ny fahalalahana eo amin’ny asa fanaovan-gazety. Lohalaharana izy niaraka tamin’ny antsoina hoe “Collectif des Présidents”, izay miisa 17, raha tsy diso aho, eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nandray anjara tamin’izany koa ny CITE Ambatonakanga, izay isaorana manokana an-dRamatoa Gachie. Anio isika dia eto amin’ity toerana ity indrya hitokana izany andro iraisam-pirenena izany. Tamin’ity indray mitoraka ity, dia nandray anjara koa ny “Collectif des Reporters Photographes de Madagascar”, izay hampiranty ny asa-saina sy ny asa-maso amintsika tamin’ireny tranga teto amin’ny firenena ireny. Mandrapahatongan’ny rahampitso dia hijanona eto izany fampirantiana izany, azon’ny daholobe, indrinda ny mpianatra, tsidihina.

A droite, Tsilavina Ralaindimby, ancien ministre de tutelle des journalistes

Fa mitodika aminao izahay, Andriamamatoa Minisitra ! ianao izao no Ministra faha-26 mitantana ny Filazam-baovao eto Madagasikara nanomboka tamin’ny fahaleovantenaa ary fahatelo amintsika Mpanao Gazety misahana izany, taorian’ny namana Tsilavina Ralaindimby sy Itompokolahy Honoré Razafindramiandra. The-hiteny izahay hoe: “Isa masina ny telo”, satria manantena zavatra betsaka aminao izahay. Manantena izahay fa ho lavorary marina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ianao ve atoro voanjo ho hadiana, raha hilazana fa tsy tanteraka izany hatramin’izao ? Moa tsy mitaintaina ny Mpanao Gazety, raha vao miteny na manoratra vaovao politika iray fantany ? Holazaina na hosoratana mety mampigadra; tsy holazaina na tsy hosoratana, toa tsy manaja ny asa fanaovan-gazety, satria voaporofo fa marina ny vaovao… Hitantsika izany amin’izao kihon-dàlana misy ny firenentsika izao. Tsy maintsy manana any ho any manongo-tena amin’ny hoe: tahaka izay nolazaiko; tahaka izay nosoratako ny momba an’izao sy izao. Dia eo koa ny olana momba ny loharanom-baovao. Sahirana matetika ny Mpanao gazety manatona Andrim-panjakana. Raharaha mikasika ny vahoaka ny ataony, ka tokony ho fantatry nyvahoaka. Ekena, fa raha mbola tetika izany asa izany, tsy maninona fa tsy maintsy ho kotrehina, ka nefa raha efa nisy “nanao sotrokely”, nahoana ny Mpanao Gazety no tampenam-bava amin’izany?


Georges Rakotondrasoava (Doyen), à la gauche du ministre Augustin Andriamanoro

Aoka ihany koa hazava amin’ny rehetra ny anton’ny nanakatonanana onjam-peo na nandraofana gazety, fa manjary mivelona amin’ny siosion-dresaka sy ahiahy ny olom-pirenena. Dia ny omaly tsy miova ihany no voatery hiseho eto amintsika, hoy izy ireo ? Manantena koa izahay, Andriamatoa Minisitra, fa mandritra ny fotoana hisahananao io andraikitra io no ho tafavaoaka ny “Code de la Communication”, izay efa niarahantsika Mpanao Gazety nokotrehina efa ho 10 taona izao. Aza havela hikarakara ny Jaobilin’ny faha-10 taonan’ny tsy fahombiazana izahay amin’ny herintaona ! Aoka koa izahay tsy hanan-tsaina hanao jaobilin’ny tsy fisian’ny biraon’ny Holafitra, izay efa tapitra roa taona lasa izay ny fe-potoana tokony hiasany. Ny biby tsy manan-doha, hono, mantsy tsy mandeha, ka izany indrindra koa no mampisavorovoro ny tontolo iainan’ny Asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Dia mihantahanta kely aminao koa izahay, Andriamatoa Ministra : Mba jereo akaiky re ny manjo ireo Mpanao Gaety Zokiolona, izany hoe nanao Gazety foana teo amin’ny fiainany, ka nony tojo eo amin’ny fahanterana, dia ratsy laoka sy fotsy volo maka kitay, noho ny onjam-piainana !


Ami(e)s des journalistes malgaches

Dia mitodika aminao koa izahay, Andriamatoa Minisitra momba ny Teknolojia Vaovao, izay fitaovam-piasana ilain’ny Mpanao Gazety maika sady manara-penitra. Tamin’ny fikarakaranay ny faha-140 taonan’ny Gazety Malagasy tany amin’ny faritra hafa, dia nangataka ireo namana Mpanao Gazety tany, mba hisian’ny fiofanana momba izany. Heverinay fa tsy ny any, fa ny Mpanao Gazety rehetra manerana ny Nosy no mila izany fiofanana izany. Ka io tetik’asa iray io no heverinay ho isan’ny ala olana hahatongavana eo amin’ny Fahalalahana eo amin’ny Asa fanaovan-gazety. Maromaro ireo lohahevitra tianay horesahina aminareo sy ny mpiara-miasa aminareo. Koa anio tolakandro sy rahampitso tontolon’ny andro dia ataontsika Ambohipihaonan’ny Gazety Malagasy eto amin’ny CITE Ambatonakangaa, raha avelan-dRamatoa Gachie izayy isaorana mialoha amin’ny fiaraha-miasa !” Moks Razafindramiandra Filoham-boninahitry ny CJD (2007-2010)


Le ministre Gilbert Raharizatovo, lors de son discours prometteur

Répondant aux interpellations de Moks, le ministre Gilbert Raharizatovo a rappelé qu’il était, en quelque sorte, le père du débat d’idées dans les années 1990 et qu’il était contre toute forme de censure. « Certaines stations de radio et de télévision ont été fermées car, non seulement elles ne respectaient pas le cahier des charges mais, plus grave, les animateurs ne faisaient pas le métier de journalistes mais inciter la population à la haine ; disséquaient la manière de fabriquer des cocktails molotov pour aller les lancer sur des biens et des personnes, Malgaches comme eux. Cela ne doit pas être tolérer ! ». A propos du Code de la Communication, le ministre a promis qu’il sera effectif d’ici la fin de cette année 2009, tout comme le renouvellement des membres du bureau de l’OJM. Enfin, professionnel lui-même, Gilbert Raharizatovo a rappelé ce qui suit : « Tsy mampandroso ny firenena ny manasoaso olona, indrindra eo amin’ny fitondrana ». En clair, le fait de toujours jeter des fleurs aux gens, particulièrement aux dirigeants ne fera pas avancer le pays. « Nous, gens de la presse, nous demeureront alors que les dirigeants ne feront toujours que passer ». Y compris donc lui. Mais sa mission est limpide avant la fin de cette période de transition. Il figure donc comme l’espoir de plus d’un millier de journalistes ayant leur carte professionnelle.


Le ministre Augustin Andriamananoro, écoutant attentivement Moks Razafindramiandra

En ce qui concerne le ministre Augustin Andriamananoro, il avait déjà annoncé un programme de formation sur les NTIC sur la place du 13 mai. Mais revenant des Seychelles, pour y assister à la 13ème réunion du Comité Intergouvernemental d’experts (CIE) à propos des TIC, justement, il a préféré garder le mutisme inhérent à tout technicien de haute volée, exempte de politique politicienne et de miroir aux alouettes. Mais, il a ramené des « choses » dans ses bagages, pour le développement de Madagascar, dont il parlera très bientôt… Il a, cependant, donné la primeur du programme de son vaste département (Télécommunications, Postes et Nouvelles technologies) : Anticiper l’avenir ! Une « Trade Mark » qui sera déposée.Mais cette matinée du 3 mai 2009, a également été l’occasion de rendre hommage au journaliste Gabriel Ramananjato, 80 ans en ce jour. Un présent lui a été remis par le ministre Gilbert Raharizatovo (photo ci-dessus, avec Big Max Ratsimandisa en rouge et lunettes « libellule »).


Et c’est tout ému que Daba Gaby « Basy Vava » (nom de son journal), a déclaré : « Après plus de 50 ans de journalisme et 60 ans de lutte politique, je suis toujours prêt à poursuivre le combat. Seulement si j’ai encore de la voix, je n’ai pas de radio pour m’exprimer ! ». Bon anniversaire Dada Gaby ! Rappelons que l’actuel doyen des journalistes malgaches est Abraham Paul Razafinimaro, 84 ans. Le CDJ comptait 81 membres Comptait car, depuis 2007, deux d’entre eux nous ont quitté : le Père Rémi Ralibera et Razafindrakoto Eugène.

Dany Be Rakotoseheno, le guide de l’exposition

Enfin, l’exposition qui a servi de support central de cette journée du 3 mai 2009, se poursuivra jusqu’au 4 mai, au CITE Ambatonakanga donc. A part les journaux anciens et actuels, des clichés en couleurs et en noir et blanc sont exposées, œuvres du Collectif des Reporters Photographes de Madagascar. Merci Isabelle Gachie…
FAISONS LE POINT SUR LE JOURNALISME A MADAGASCAR

Madagate.com travaille pour la postérité et pour les archives de notre temps, destinées aux générations futures. Où en est le journalisme à Madagascar, à la date de ce 3 mai 2009 ? A Madagascar, depuis 1992, des changements importants sont intervenus dans de nombreux domaines, axés particulièrement sur la marche vers le pluralisme et la démocratie. Malheureusement, dans le domaine de la communication, les choses trainent encore… Or, tout régime et tout pouvoir qui s’est succédé depuis 1992 avaient promis une grande réforme et surtout une liberté de presse effective, ainsi qu’un pluralisme des medias et l’indépendance des journalistes. La réalité est aux antipodes de ces bonnes intentions : le flou juridique persiste et l’on sent toujours la tentation des gouvernants d’utiliser à leur avantage, ce manquement. Les textes en vigueur sont, soit dépassés par la loi 90-31, soit non appliqués comme l’Ordonnance 92-039. Exemple type : le Haut Conseil de l’Audiovisuel, une entité censée être indépendante pour gérer la libéralisation des ondes, mentionnée dans cette ordonnance 92-039, n’a jamais vu le jour. Certes, il a été avancé un « projet de Code de la Communication », mais il est toujours au stade de… projet. Or, il avait déjà fait l’objet de deux ateliers : celui de l’hôtel Astauria Antananarivo, en juillet 2002 (sous le gouvernement de Premier ministre Tantely Andrianarivo) et celui d’Antsirabe, en février 2003 (sous le gouvernement du Premier ministre Jacques Sylla). Tous les professionnels, moi compris, en 2002, y avaient pris part avec sérieux et ont même avancé leurs remarques ainsi que leurs propositions. Las, on attend toujours avec impatience la rédaction finale de ce document vitale dans l’état actuel où radio trottoir, rumeurs, intox et désinformations ont la belle part. Le ministre Gilbert Raharizatovo est arrivé, il a promis. Sera-t-il effectivement le « Père du Code de la Communication » ? TEXTES REGISSANT LES MEDIAS A MADAGASCAR Décret 74-014 du 21 mars 1974, portant organisation de l’Ordre des Journalistes de Madagascar Loi 90-031 du 21 décembre 1990, relative à la loi sur la Communication Ordonnance n° 92-039 du 14 septembre 1994, attribuant provisoirement à la Commission Spéciale de la Commission Audiovisuelle (CSA), les attributions du Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA) Arrêté 4926/97 du 2 juin 1997, sur la Commission de délivrance de la Carte d’identité professionnelle de journaliste Constitution révisée de la 3ème République du 8 avril 1998 Décret 99-096 du 8 février 1999, modifiant les dispositions du cahier de charges commun aux entreprises privées Arrêté n° 6781/2003 du 30 avril 2003, portant convocation de la réunion de la Commission de délivrance de la Carte de Presse Arrêté n° 04/001/MPTC/SG/DGTIC/DIRM, portant convocation de la réunion de la Commission de délivrance de la Carte de Presse Décret n° 2004-465 du 13 avril 2004, modifiant et complétant certaines dispositions du décret 74-112 du 27 mars créant et organisant l’Ordre des Journalistes de Madagascar ; Que de textes, que de lois… Qu’est-ce que le journaliste malgache professionnel attend pour être heureux ? L’ami Gilbert.

Dossier : Jeannot RAMAMBAZAFY

Photos : Andry Rakotonirainy
Mis à jour ( Lundi, 04 Mai 2009 10:57 )  
Bannière

Madagate Affiche

 

Pour lutter contre Lucifer, restons dans la Lumière

 

Toliara. Insécurité: Ankililoaka II dit «non» au «Dinabe»

 

« Pedy » Razafindratsira. Une référence de la botanique malgache s’est effacée !

 

France. Houcine Arfa a porté plainte contre la ministre malgache de la Justice

 

La Réunion. Héritage du théâtre en partage avec la Cie malgache Landyvolafotsy

 

Madagascar-Chine. Actions d’un Rakotovoavy Frédéric déterminé

 

Andry Rajoelina: «Adidy ny mitondra sy manolotra vahaolana ho an’i Madagasikara»

 

Madagascar. HP informatique: Blog Nexthope certifié pour la 2è fois consécutive

 

Hery Rajaonarimampianina. 2018 à 2030 : forcing illusoire pour deux autres mandats

...

 

Ambaranjana INSPNMAD. Rentrée universitaire 2018